top of page
43650820_2232089667069881_7295225041447288832_n.jpg

Boka Tid På Min Praktik

Individanpassade samtal

Består av kortare eller en längre serie samtal allt efter behov och svårighetsgrad.

Innehållet i samtalen kan vara:

 • Problemlösande samtal med fokus på här och nu

 • Kognitivt förändrande samtal

 • Personlig utveckling

 • Parsamtal

 • Krissamtal

KBT - Kognitiv Behandlings Terapi

I det kognitiva samtalet ligger fokus på här och nu, att identifiera och bryta negativa tanke- och beteendemönster.

Varför ett problem har uppstått blir underordnat, frågan hur vi  bryter mönster och växlar in på ett nytt spår i livet står i fokus.

Psykodynamisk Terapi

Psykodynamiskt samtal har fokus på historien och uppväxtmiljöns betydelse. Att finna djupare förklaringar till att olika symtom har utvecklats.

Du får lära dig vad som döljs i ditt undermedvetna och  hur det påverkar dina tankar, känslor och beteendemönster idag.   

Vid vissa typer av problem t ex tidiga trauman, depressioner och tvångshandlingar kan en djupare bearbetning vara nödvändig.

Föreläsningar & Kurser

Mina föreläsningar och kurser handlar om vår kommunikation, Ledarskap-Medarbetarskap. Individualpsykologi. Jag värnar om vikten av klarspråk, "Jag hör vad du säger men förstår inte vad du menar ".                 

 

Vidare så berörs känsliga ämnen som konflikthantering där det gäller att sålla bort missförstånd och fantasier för att bättre nå en gemensam syn. 

Mina föreläsningar och kurser syftar till att ge energi, motivation och utveckling. Men även glädje, inspiration, livskunskap och personlig utveckling.

Här är några exempel på föreläsningar, kurser, och seminarier:                                                                                           

 • Team- Utveckling 

 • Vad är Psykisk Hälsa & Ohälsa

 • Normalt-Nervöst-Neurotiskt

 • Kommunikation

 • Ledarskap och Medarbetarskap

 • Mentorskap & Handledning

 • Konflikthantering 

Sunset Sailboats
My Approach
Contact

Kontakta Mig

PETER STRIDH 

INDIVID ψ ORGANISATIONSUTVECKLING                  

Besöksadress:

Kastellgatan 24, Gothenburg, Sweden

peterstridh@live.se

Tack!

beach.png
bottom of page