Peter Stridh

Psykolog i Göteborg

ORGANISATION ψ INDIVIDUTVECKLING

 

 

Jag hjälper individer och organisationer att förverkliga visioner, utveckla personer och verksamheter. Som psykolog har jag arbetat med vuxna och unga vuxna samt varit verksam med arbetsvetenskaplig forskning vid Göteborgs Universitet.                                                             

Lång erfarenhet av konsultation avseende personal & organisationsutveckling. Gett stöd, vägledning till chefer, ledningsgrupper samt enskilda individer. 

 

 

 

 

 

 

Vad kan mina klienter/patienter fråga mig och få hjälp med?

- Ni kan fråga mig om allt som ryms inom området psykolog:om mående, vänskaps och kärleks-relationer, sårbarhet, existentiella dilemman - ja vad som helst. Det är inte givet att jag sitter inne med alla svar, men kanske hjälpa besökaren att utforska sitt inre, förstå lite mer och därefter göra berikande förändringar.