Peter Stridh

Psykolog i Göteborg

ORGANISATION ψ INDIVIDUTVECKLING

 

Företagshälsa 

 

Företagshälsa är av stor vikt. 

Ett företag består inte bara av produkter, försäljning och strategier. Det består av optimism,tvivel, förhoppningar, humör och vilja. Personer skall anställas, befordras, omplaceras eller utvecklas. 

Det kan handla om att genomföra en omorganisation, förändra företagskulturen, hantera en kris eller konflikt, hjälpa enskilda individer vidare i sin karriär eller stärka ledare, ledningsgrupper i en utvecklingsfas.

När jag som psykolog arbetar med företagshälsa så fungerar jag som bollplank. Handleder arbetslag, arbetar med coachning, stress- och konflikthantering.                                                      

Psykologisk kompetens är också lönsamt vid rekrytering och urval.

Nedan finner Ni två av de tjänster som jag erbjuder.

 

Personal och Krisstöd

Med tjänsten Personal och Krisstöd får de anställda psykologisk hjälp när problemen blir oöverstigliga. Såväl företagsledning som medarbetare erbjuds stöd vid oförutsedda krisartade händelser.  • Dödsfall och skador

  • Våld och övergrepp

  • Olyckor och katastrofer


Personalstödet underlättar för medarbetare att få hjälp samt motverkar att problem förvärras avseende individens trivsel eller arbetsförmåga. Antingen det är arbetsrelaterat eller privat.

Det kan även handla om missbruk eller andra livs-stilsproblem.

 

Coachning & Handledning

 

Coachning & Handledning är en metod där jag erbjuder stödsamtal för utsatta individer eller arbetsgrupper.                

Detta genererar bättre resultat, höjer kompetensen, förbättrar självförtroendet, samt ger mod och ökat engagemang.